Güven Verilerinde Düşüş Yayılıyor: Sanayide de Sinyaller Belirginleşiyor

Bugün açıklanan bilgilerle birlikte son günlerde inanç endekslerindeki düşüş dikkat çekerken, sanayi tarafında da sinyaller belirginleşiyor.  

Geçtiğimiz günlerde açıklanan tüketici itimadında tarihi düşük düzey görülürken, gerçek kesimde görülen inanç azalışı ile kapasite kullanımda da gerileme izlendi. Son devirde dal inançlarındaki düşüş seyrinde bu ay inşaat orta verirken, beklentilerin de çok uygun olmadığı göze çarpıyor.

Haziran ayında Gerçek Kesim İtimat Endeksi, bir evvelki aya nazaran 3,0 puan azalarak 106,4 oldu.

www.tcmb.gov.tr

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya nazaran, endeksi oluşturan anket sorularına ilişkin yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ait değerlendirmeler endeksi artış istikametinde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş ölçüsü, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş ölçüsü, mevcut mamul mal stoku ve mevcut toplam sipariş ölçüsüne ait değerlendirmeler endeksi azalış tarafında etkiledi. 

Mevsimsellikten arındırılmış gerçek kesim inanç endeksi (RKGE-MA) bir evvelki aya nazaran 2,4 puan azalarak 104,6 düzeyinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Haziran ayında bir evvelki aya nazaran 0,4 puan azalarak yüzde 77,6 düzeyinde gerçekleşti.

www.tcmb.gov.tr

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından düzenlenen anket sonuçlarına nazaran, mevsimsel tesirlerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir evvelki aya nazaran 0,6 puan azalarak yüzde 77,5 düzeyinde gerçekleşti.

www.tcmb.gov.tr

Güven endeksi hizmet ve perakende ticaret kesimlerinde düşerken inşaat bölümünde yükseldi

veri.tuik.gov.tr

Güven endeksi hizmet ve perakende ticaret kesimlerinde düşerken inşaat bölümünde yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya nazaran, mevsim tesirlerinden arındırılmış itimat endeksi Haziran ayında bir evvelki aya nazaran; hizmet kesiminde %1,7 ve perakende ticaret kesiminde %2,3 azalırken, inşaat kesiminde %1,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim tesirlerinden arındırılmış tüketici inanç endeksi, Haziran ayında bir evvelki aya nazaran %6,2 oranında azaldı.

veri.tuik.gov.tr

Tüketici inanç endeksinin tarihi düşük düzeyine indiği görülürken, gelecek periyoda dair tüm beklentilerde kötüleşme görülmesi dikkat çekti.

veri.tuik.gov.tr

Haziran ayında Finansal Hizmetler İtimat Endeksi, bir evvelki aya nazaran 4,9 puan düşüş kaydederek 168,0 oldu.

www.tcmb.gov.tr

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya nazaran, endeksi oluşturan anket sorularına ilişkin yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talebin FHGE’yi artış tarafında etkilediği, son üç aydaki iş durumu ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE’yi azalış tarafında etkilediği görüldü.