Bu 4 Kişilik Tipinden Hangisine Sahipsiniz?

Bizi diğerlerinden ayıran davranış ve fikirlerimiz bizim kişiliğimizi oluşturur. Kişiliğin yanında merak edilen öteki iki kavram ise çoklukla karakter ve mizaç oluyor. Karakter, ahlak ile ilgilidir ve bireyin toplumun öteki üyeleri tarafından kabul görmüş pahalarını ve davranışlarını bünyesinde toplar. Mizaç ise biraz daha hisler ile ilgilidir ve duygusal reaksiyonlarımızın toplamını tabir eder.

Bireysel psikolojinin kurucularından olan Avusturyalı Psikiyatrist Alfred Adler de davranışlarımızın ve niyetlerimizin gerisindeki nedenleri bulmak için kişilik üzerine çalıştı ve aşağılık kompleksi ve üstünlük arayışına dayalı olan kişilik kuramını oluşturdu. Bu kişilik kuramına nazaran 4 alt kişilik tipi bulunur: Baskın Tip, Alıcı Tip, Kaçınan Tip, Toplumsal Uzman Tip. Bu yazının sonundaki yönergeleri takip ederek Alfred Adler’e nazaran hangi kişilik tipine sahip olduğunuzu bulabilirsiniz.

Hedefleriniz kişiliğinizi gösteriyor olabilir

Alfred Adler insanların gelecek hedeflerinin onların kişiliğini belirlemede ana etmen olduğunu düşünür. Bu alanda yapılan son araştırmalar sahiden de her bireyin ömründe makul maksatlar doğrultusunda, kimliğini korumak için istikrarlı davranışlar sergilediğini göstermiştir. Yani sizin kim olduğunuzu amaçlarınız belirliyor olabilir. Bu kişilik kuramına nazaran birinin kişiliğini anlamak isterseniz onun gayelerine bakabilirsiniz.

Kişilik geliştirilebilir mi?

Alfred Adler ve bu alanda çalışan öteki bilim insanları öteki beşerlerle olan etkileşimleriniz sayesinde kişiliğinizi geliştirebileceğinizi dile getirirler. Kişiliğinizin eksik yanlarını bulup bunlarla ilgili var olan karmaşaları çözebilirsiniz. Bunları çözdüğünüzde benliğinizde var olan yetersizlik ve aşağılık duygularını ortadan kaldırmış ve kişiliğinizi tamamlamış olursunuz.

Alfred Adler’e nazaran kişilik tipleri:

Evet, artık sıra hangi kişilik tipinde olduğunuzu bulmak için takip etmeniz gereken adımlarda. Aşağıda bulunan her bir hususun sizin için ne kadar uygun olduğunu 0 ile 4 ortasında bir puan vererek puanlayın (0 – bana hiç uymuyor, 4 – bana çok uyuyor şeklinde). 4 kısım 4 başka kişilik tipini temsil eder. En çok puan aldığınız kısımdaki kişilik tipine sahip sayılırsınız. Şayet iki kısımdan birebir puanı aldıysanız bu kişiliğinizi değiştirme ve geliştirme etabında olduğunuzu gösterir.

1. Baskın Tip

a) Çabuk sinirlenip agresif hareketler sergilerim.

b) Dominant bir karakterim vardır, diğerlerini yönlendirmeyi severim.

c) Etrafımda olan olaylar ile çok ilgilenmem, öncelikli olan benim isteklerim ve hedeflerimdir.

2. Alıcı Tip

a) Sorunlarımı çözmekte birçok vakit yetersiz kaldığım için başkalarından yardım alırım.

b) Beklentilerim daima boşa çıkıyor kimseye güvenmemeliyim lakin birilerine de güvenmek zorundayım.

c) Fabilerim, takıntılarım yahut kaygılarım peşimi bırakmaz.

3. KaçınanTip

a) Bir sorun olduğunda kaçmak ve vakte bırakmak en mantıklı tahlildir.

b) Başarısız olmamak için denememek gerekir.

c) Bir ortamda öbürleri da varsa sorumluluk almak istemem.

4. Toplumsal Tip

a) Sıkıntıların tahlilinde kendi faydam kadar başkalarının da yararını gözetmeliyim.

b) Bana nazaran çözülmemiş sorun yoktur, çözümü için uğraşılmamış sorun vardır.

c) Empati seviyem yüksektir.

Not: Üstteki test her bir kişilik tipinin özellikleri dikkate alınarak makalenin muharriri tarafından kişilik tipi hakkında bireye fikir vermesi için oluşturulmuştur. Tüm kişilikler biriciktir ve kendilerine hastır. Kişilik tipleri Adler’in de belirttiği üzere mutlak bir gerçekliği tabir etmez yalnızca kullanışlı kurgulardır.

Kaynaklar: 1, 2, 3